När kan barn börja med mental träning?

2021-04-09  |  Blogg
Vi på Pratamera Sport har hittills i år hållit tre webbinarier om olika aspekter av mental träning och prestationspsykologi. Det första handlade om att sätta rätt mål och de följande två om att prestera när det verkligen gäller. Intresset har varit stort med många deltagare och under webbinarierna fick vi in fler frågor via chatten än vi hann svara på live. Viktiga och intressanta frågor som jag kommer svara på här i vår blogg – och först ut handlar det om idrottande barn

Frågan vi fick var:

Vid vilken ålder tycker ni man kan börja med mental träning?
Det enkla svaret är att du redan har börjat. När du arbetar med barn och barnidrott kommer du oavsett om du gör det medvetet eller inte arbeta med psykologiska knep för att hjälpa barnen träna, motivera dem att pusha sig själva, få ihop lagkänslan och lära sig nya saker. Så att börja med prestationspsykologi kan man göra tidigt. I vårt mentala träningsprogram finns bra verktyg för att arbeta med barn och ungdomar och där ligger fokus framför allt på utförandets kraft i form av metoder som är konkreta och enkla att använda. Men som alltid när det gäller barnidrott är det viktigaste att de mår bra och har kul!

Men det krävs förståelse för var ett barn befinner sig utvecklingsmässigt för att optimera effekten av mental träning, och då kommer vi in på utvecklingspsykologi!

 

Utveckling i åldersspann – och individuellt</font color>

 

Barns hjärnor utvecklas ständigt. Det är först runt 25-årsåldern som vår hjärna är helt färdigutvecklad. I olika åldersspann sker olika utvecklingar, samtidigt som man behöver komma ihåg att olika barn utvecklas olika fort. Om du har koll på vad som händer i olika åldrar generellt, är det lättare att anpassa ditt språk och approach till barnens förmågor och även få förståelse för vilka utmaningar du som tränare ställs inför.

 

6-11 år – Hjälp barnen förstå konsekvenserna av vad de gör

I detta åldersspann brukar starka band till föräldrar vara viktigt för barnet. Detta kan påverka barnens förhållningsätt till coachen då behov för beröm och att göra rätt kan vara viktigt. Barn i denna ålder har generellt svårt att se orsakssamband och då kan det vara svårt att förstå vilken träning som ger vilken effekt och om det ens finns ett samband. Förståelsen för sina egna och andras känslor och känslouttryck börjar formas, men det finns svårigheter att på ett abstrakt plan byta perspektiv. Konsekvensförståelsen är mindre än man ofta tror – det kan t.ex vara svårt för en 7-8- åring att förstå att en utvisning på grund av ett individuellt regelbrott faktiskt kan ”straffa” laget i stort.

Så mental träning i denna ålder kan alltså vara att hjälpa barnen se vilka konsekvenser ett beteende har på lång och på kort sikt. Att skapa förståelse för vad som ger vad. Du kan som tränare inte förvänta dig att denna förståelse kommer snabbt, men att konkretisera så tydligt som möjligt är en början. Vid instruktioner till olika övningar, hänvisa alltid till ett beteende som ska göras. Sedan gäller det att uppmärksamma och förstärka allt barnen faktiskt gör. Något som kan vara svårt när man hela tiden vill se utveckling. Testa effekten av att driva utveckling genom positiv feedback till det som barnen faktiskt gör bra, i stället för att driva utveckling genom korrigerande feedback. En bra avvägning är att ge minst fem berömmande feedback för varje korrigerande feedback. En förenklad version av Pratamera Sports mentala tuffhetsmodell är ett sätt att åskådliggöra detta och göra instruktioner så enkla och tydliga som möjligt.

Tränare coachar ett flicklag vid en fotbollsplan

Mental träning i åldern 6-11 år kan vara att hjälpa barnen se vilka konsekvenser ett beteende har på lång och på kort sikt.

 

10-14 år – Förmågan att problemlösa själv tar fart

I den här åldern händer mycket rent fysiskt då (för)puberteten börjar nu. Förmågan till abstrakt tänkande ökar och intresset för och behovet av social bekräftelse från lagkompisarna ökar. Nu finns möjlighet att i större utsträckning öva upp idrottarnas problemlösningsförmåga genom att ge dem möjlighet att själva klura fram svar på svårigheter och problem.

Att arbeta med mental träning i detta åldersspann är enklare eftersom förståelsen för varför och för orsakssambandet mellan mental träning och prestation är lättare att förstå. Med den typ av prestationspsykologisk intervention som Pratamera Sports mentala träningsprogram bygger på blir det också lättare att skapa förståelse för att ett visst agerande och utförande i olika situationer är fördelaktiga för prestationen. Återigen skapas en tydlighet genom fokus på just agerandet – och på att våga agera.

 

15-18 år – Respektera behovet av självständighet och den egna motivationen

Utvecklingen mellan 15 och 18 års ålder leder till mer autonomi och självständighet. Ungdomarna kan uttryck sina känslor och avvikande åsikter på ett tryggare sätt. De kan klura på sociala och moraliska dilemman och föra abstrakta resonemang. Samhörigheten med och behovet av bekräftelse från jämnåriga är fortsatt viktig.

Vid introduktion till mental träning för ungdomar i den här åldern gäller det att ha respekt för behovet av självständighet, att motivera och beskriva varför och vad effekten kommer att kunna bli. Här är styrkan i Pratamera Sports mentala träningsprogram att man som deltagare får konkreta verktyg för att lösa och låsa upp prestationsproblem som kan uppstå – som alltid med mycket fokus på utförandet. Möjligheten att genomföra programmet på egen hand gynnar denna ålderskategori.

Ung kille går på gångväg på väg till träningen med träningsväska över axeln, och hörlurar över mössan

Vid mental träning för ungdomar 15-18 år gäller det att ha respekt för behovet av självständighet, samt motivera och beskriva varför och effekten av träningen.

 

Det finns såklart väldigt mycket mer att läsa om barns utveckling för den som vill. Pratamera Sports mentala träningsprogram är en bra grund och utgångspunkt att stå på för att tidigt introducera mental träning. Med rätt anpassning kan du som ledare eller tränare ge dina idrottare idrottspsykologiska strategier som de kommer ha nytta av hela livet.

 

Boka en kostnadsfri timme med Anders Ekstrand</font color>

Hur arbetar ni med mental träning på er skola och hur hjälper ni era elever att bryta mentala blockeringar och nå sin fulla potential?

Jobbar du inom idrottsskola eller föreningsverksamhet och är intresserad av hur ni kan arbeta med mental träning hos er, då kan ni boka in en kostnadsfri session med mig. Tillsammans gör vi en första övergripande analys av hur era behov ser ut när det gäller ”den mentala biten”. Ni får även en visning av hur Pratamera Sports webbaserade träningsprogram för mental tuffhet ser ut och går till.

Boka tid med Anders genom att e-posta oss på hej@pratamerasport.nu så ringer vi upp!

 

Bild på Anders Ekstrand

Anders Ekstrand Pratamera Sport

Anders Ekstrand är legitimerad psykolog med inriktning mot idrottspsykologi och en av grundarna till Mottagningen för elitidrott och hälsa i Stockholm. Han har lång erfarenhet av att arbeta med elitidrottare, svenska landslag och riksidrottsgymnasier. 

 

Nyfiken på mer om mental träning?
Ta del av våra öppna föreläsningar med Anders Ekstrand. Se datum och anmälan i vårt kalendarium.

 

Referenser: Amanda J. Visek, Brandonn S. Harris & Lindsey C. Blom (2013) Mental Training with YouthSport Teams: Developmental Considerations and Best-Practice Recommenations, Journal of Sport Psychology in Action, 4:1, 45-55,

The title

Tuffhetsmodellen är en central del i den här kursen. Under kursen kommer den förklaras och modellen här under kommer att växa fram.