Mental träning – en förutsättning för bättre prestationer

Med Pratamera Sports mentala träningsprogram kan idrottare på både junior- och elitnivå maximera sina prestationer och må bättre på ett långsiktigt hållbart sätt. Var ligger ribban för er klubbs nästa säsongsresultat? Med fokus på mental träning ökar era chanser att ta er dit!

Kontakta oss och kom igång!

Stöd av idrottspsykolog – en unik chans

Om er klubb inte redan har tillgång till idrottspsykologiskt stöd är Pratamera Sport en unik möjlighet, eftersom era deltagare kan få återkommande stöd av idrottspsykolog genom alla programmets 12 veckor till samma kostnad som för ca tre timmars regelrätt psykologtid. Ni avgör själva vilken typ och grad av idrottspsykologiskt stöd ni behöver, som t.ex. handledning av tränare och ledare och/eller regelbunden kontakt och återkoppling på individ- eller lagnivå.

Kontakta oss för mer information

En gemensam vinnarkultur

Hur arbetar ni med prestation, mental styrka och balansen mellan fysisk och psykisk träning i er klubb? Med ett gemensamt fokus på mental träning både på grupp- och individnivå kan ni som ledare, tränare och idrottare tillsammans skapa en stark och vinnande prestationskultur som är långsiktigt hälsosam och leder till hållbara resultat – för individen, laget och hela klubben.

En snabbtitt på programmet

Hela idrottaren i fokus

Psykisk ohälsa är vanligare bland idrottare i vissa sporter än i den genomsnittliga befolkningen. I samarbete med pratamera.nu kan era idrottare få kostnadsfri behandling för psykisk ohälsa, som t.ex. ätstörningsproblematik, ångest och nedstämdhet. På pratamera.nu finns legitimerade psykologer som är specialiserade mot idrott och idrottspsykologi utifrån ett helhetsperspektiv på mental träning, idrottande och psykisk hälsa. Med denna beredskap på plats kan ni fånga upp psykisk ohälsa tidigt, vilket är en viktig nyckel till ett snabbt tillfrisknande.

Läs mer på pratamera.nu

Idrottspsykologi som ger resultat

Pratamera Sports program är utvecklat i samarbete med två av Sveriges främsta experter inom idrottspsykologi, idrottspsykologen Anders Ekstrand och Henrik Gustafsson, professor i idrottspsykologi. Själva innehållet i programmet bygger på en vetenskapligt vedertagen vidareutveckling av KBT (Kognitiv Beteendeterapi) som kallas för ACT (Acceptance and Committment Therapy).

Vad är ACT?

I korta drag handlar ACT om att identifiera, drivas och vägledas av vad du verkligen vill göra med ditt liv, eller idrottande i det här fallet. I Pratamera Sports program illustreras detta med den s.k tuffhetsmodellen – en modell som deltagaren bygger utifrån kartläggningar och analyser av sitt eget idrottande. Med hjälp av modellen kan deltagaren under sina träningspass i vardagen öva upp förmågan att utföra de beteenden som leder till bättre prestationer, oavsett vilka begränsande tankar, känslor och andra hinder som dyker upp i situationer när det verkligen gäller att kunna prestera på topp

Följ gruppens prestation och mående över tid

När era idrottare går programmet kan du som tränare eller ledare följa deras prestationer och mående över tid på gruppnivå. Deltagarna gör varje vecka en skattning över hur de upplever sin prestation, sitt mående, sin återhämtning och stressnivå, och kan följa sin utveckling över tid via en graf. Som ledare eller tränare har du tillgång till samma vy via ditt admin-konto – men på gruppnivå. Du kan också se var i programmet olika deltagare befinner sig, för att hjälpa dem på vägen och planera in gemensamma övningar under era träningspass.

Skräddarsydda lösningar för er klubb

Kontakta oss på hej@pratamerasport.nu om ni vill veta mer om Pratamera Sports program eller har frågor om vilka lösningar som finns för just er klubb. Vi erbjuder regelbundet öppna webbinarium på olika teman för mental träning och arrangerar både handledning och kick-offer för skolor, föreningar och klubbar.

Webbinarium om mental träning

Under våren 2021 höll vår idrottspsykolog Anders Ekstrand ett antal öppna föreläsningar onlinge om olika aspekter av mental träning. Du kan ta del av några av dem på vår hemsida, du hittar dem här. Vill ni ha en gemensam uppstart eller ett webbinarium med ett skräddarsytt tema? Kontakta oss så bokar vi in ett möte.

Prestationspsykologi för ledare och tränare

Vill ni vässa era tränares kunskaper om modern idrottspsykologi så att de med rätt kunskap och konkreta strategier kan hantera t.ex. prestationslåsningar och knepiga situationer i laget? Kontakta oss för mer information.

Förebygg psykisk ohälsa

Det finns en hel del vi tillsammans kan göra för att förekomma och förebygga psykisk ohälsa bland idrottare. Våra idrottspsykologer kan hjälpa er att skapa långsiktig hållbarhet för just era idrottare, upptäcka psykisk ohälsa tidigt och förebygga uppkomsten av t.ex. ätstörningar, ångest och depression. Kontakta oss för mer information.

Vill ni prova på?

Om er klubb vill kan ni få möjlighet att låta några av era idrottare prova på Pratamera Sports mentala träningsprogram kostnadsfritt. Deltagarna får då tillgång till introduktionen och de två första modulerna - en chans för er att se hur ni kan jobba med programmet. Kontakta oss för mer information.

The title

Tuffhetsmodellen är en central del i den här kursen. Under kursen kommer den förklaras och modellen här under kommer att växa fram.