Om programmet

Att öva på sin fysiska styrka och uthållighet är en självklarhet för alla idrottare. Men när det verkligen gäller är det inte bara din styrka, snabbhet eller teknik som spelar roll, utan även din förmåga att prestera under press. Och då behöver du vara mentalt tuff.

Steg för steg till mental tuffhet

Programmet består av 12 moduler, och du jobbar med varje modul i ungefär en vecka. Teori varvas med analyser och praktiska övningar så att du stegvis bygger upp nya förmågor och färdigheter. Ju mer tid och energi du satsar på programmet desto mer kommer du få ut av det. Under tiden du går programmet - och under resten av din idrottskarriär.

1 Analys

Du gör en övergripande analys av ditt idrottande och skapar en tydlig bild av var du är just nu, vart du vill och vilka förutsättningar du har för att ta dig dit.

2 Värderad riktning

Vi går igenom vad värderad riktning är och på vilket sätt den kan ta dig mot dina mål. Du börjar bygga din mentala tuffhetsmodell genom att utforska din värderade riktning.

3 Utforska hinder

Vi undersöker hur hjärnan fungerar och hur tankar och känslor kan utgöra hinder för vår förmåga att prestera. Du bygger på din mentala tuffhetsmodell med dina hinder.

4 Dina beteenden

Du undersöker dina beteenden i olika idrottssituationer, vad du gör och varför. Du identifierar nyckelbeteenden och lär dig hur du kan öva på dina nyckelbeteenden när du tränar.

5 Våga utmana

Du hittar fler situationer där du kan öva upp din mentala styrka, även i ditt liv utanför idrotten. Du gör en ”våga-lista” och fortsätter skärpa din förmåga att fokusera.

6 Fokusera mera

Vi utforskar fler och svårare fokusövningar så du är väl förberedd inför fokusarbetet du kommer göra under veckans träningspass.

7 Målsättning & utvärdering

Vi tittar närmare på målsättning och utvärdering. Du sätter mål och delmål och utvärderar hur din prestationsförmåga har förändrats sedan du påbörjade programmet.

8 Hitta balansen

Du uppdaterar din tuffhetsmodell med nya, svårare situationer för att utveckla din mentala styrka ytterligare. Vi utforskar även balansen mellan ditt idrottsliv och ditt övriga liv.

9 Återhämtning

Du undersöker balansen mellan träning och återhämtning, lär dig att lägga upp en hållbar träningsplan och tittar närmare på olika slags återhämtning, som kost och sömn.

10 Din inre kritiker

Du lär känna din inre kritiker och skriver en ny berättelse om dig själv som ska leda dig framåt på ett mer konstruktivt sätt.

11 Hantera motgångar

Vi fördjupar oss i motgångar och utforskar strategier för att hantera motgångar och vända dem till möjligheter att utveckla din mentala styrka.

12 Utvärdering och planering

Du utvärderar din utveckling, prestationsförmåga och vilka resultat din mentala träning gett. Du gör en plan för din fortsatta utveckling och idrottskarriär framåt.

The title

Tuffhetsmodellen är en central del i den här kursen. Under kursen kommer den förklaras och modellen här under kommer att växa fram.