Förbundet storsatsar på mental träning online

2022-12-08  |  Blogg
Orienteringsförbundet förlänger sitt samarbete med Pratamera Sport
Allt fler upptäcker nu fördelarna med mental träning online för idrottare. Inte minst om man har målmedvetna och långsiktiga ambitioner. Med Pratamera Sports digitala träningsprogram är tanken att bygga långa, framgångsrika och inte minst glädjefyllda karriärer och satsningar.
- Vi på Orienteringsförbundet har testat programmet under ett års tid och väljer nu att förlänga i ytterligare tre år. De som testat har varit väldigt nöjda och vi har redan sett stor effekt, säger Håkan Carlsson, landslagschef för orienteringslandslaget.

Att fokusera på mental träning är inget nytt för Orienteringsförbundet. Området har länge varit prioriterat men när kontakten med Pratamera Sport, som erbjuder mental träning online, uppstod – gjordes ett omtag. Ambitionen var att bygga en gemensam kultur och syn inom förbundet på hur man ska tänka och arbeta med mental träning.
– Pratamera Sport arbetar precis i linje med våra teorier, med evidensbeprövade metoder som bygger på ett accepterande förhållningssätt och fokus på beteende. Det digitala upplägget gör det dessutom väldigt lättillgängligt – vilket är ett stort plus, säger Håkan.

Som användare av Pratamera Sports mentala träningsprogram så arbetar man sig igenom 12 olika moduler, helt i sin egen takt. Efter varje modul får man uppgifter och saker att träna på. Tanken är att man ska bygga sin egen personliga modell för mental tuffhet.
– Man lär sig vad man behöver förändra och hur. Programmet tar exempelvis upp hur man kan skapa bra strategier anpassade för prestationssituationer och hur man minimerar riskfaktorer för psykisk ohälsa genom exempelvis att få en balans av vila, träning, kost och livet utanför idrotten, säger idrottspsykologen Anders Ekstrand från Pratamera Sport och fortsätter:
– Tillsammans med Orienteringsförbundet har vi arbetat mycket med att skapa ett nytt språk och kultur kring förbundets idrottspsykologi. Att man bygger ett gemensamt sätt att prata och göra en plan för hur en hanterar mentalt tuffa situationer. Inom orienteringen kan det exempelvis handla om hur man hanterar en missad kontroll.

Har testats på orienteringsgymnasium och i föreningar

Programmet har testats under ett års tid av tre olika föreningar och tre riksidrottsgymnasier med inriktning orientering. Under året har man även arbetat fram ett orienteringsspecifikt handledningsmaterial.
– Nu finns det en praktisk övning till varje modul i programmet som passar just orientering. Det går givetvis att anpassa för alla möjliga slags idrotter, säger Anders Holm, lärare och idrottsansvarig på orienteringsgymnasiet Alléskolan som tillsammans med Anneli Östberg, förbundskapten och idrottspsykologiskt ansvarig på Orienteringsförbundet, arbetat fram handledningsmaterialet.

Som lärare har Anders Holm fått möjlighet att testa träningsprogrammet på sina elever.
– Jag fick genast ett stort förtroende när jag hörde att Anders Ekstrand varit med och tagit fram materialet. Genom eleverna har jag nu dessutom fått bekräftat att det verkligen fungerar. De har vuxit både som människor och idrottare. De har förstått vikten av att göra och agera, inte bara tänka. Dessutom upplever jag att de vågar utmana sig själva på ett helt nytt sätt, säger han.

Avgörande nycklar för att skapa framgång
Anneli Östberg menar att det finns många fördelar med Pratameras Sports digitala upplägg.
– Det är oerhört bra att man kan nå så många med kvalitativ kunskap. Jobbar man dessutom tillsammans med materialet i en förening eller i en klass så blir det extra bra, säger hon.

Orienteringsförbundet har som vision att ska skapa världens bästa landslag över tid. Med hjälp av samarbetet med Pratamera Sport hoppas man kunna stärka visionen ytterligare.
– Jag tror att detta kan vara viktiga nycklar som avgör prestationen i slutändan. Att man verkligen tar de sista stegen och förändrar sitt utövande. Genom en gemensam plattform blir detta arbete betydligt enklare, avslutar Anders Holm.

Porträttbild Anders Ekstrand, Håkan Carlsson, Anneli Östberg, Anders Holm

Pratamera Sports mentala träningsprogram
Träningsprogrammet är utvecklat i samarbete med två av Sveriges främsta experter inom idrottspsykologi, Anders Ekstrand och Henrik Gustafsson. Själva innehållet i programmet bygger på en vetenskapligt vedertagen vidareutveckling av KBT (Kognitiv Beteendeterapi) som kallas för ACT (Acceptance and Committment Therapy). I korta drag handlar ACT om att identifiera, drivas och vägledas av vad man verkligen vill göra med sin idrott och sitt liv. Det som ger livet mening och där man ansvar inför sig själv att sträva emot. Programmet handlar om att hitta strategier för att ta med sig hinder på vägen istället för att undvika dem, som exempelvis begränsande tankar, känslor och andra saker man vill undvika och som brukar dyka upp när man vill göra något som verkligen är viktigt för sig själv. Programmet består av 12 moduler, och man jobbar med varje modul i ungefär en vecka. Teori varvas med analyser och praktiska övningar så att man stegvis bygger upp nya förmågor och färdigheter. Programmet kan användas av allt från elitidrottare och elitmotionärer till juniorer och Vasaloppsåkare – helt enkelt alla som vill utvecklas i sitt idrottande.

The title

Tuffhetsmodellen är en central del i den här kursen. Under kursen kommer den förklaras och modellen här under kommer att växa fram.